×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 74 artykuły na Ideologie Polityczne. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!    Ideologie Polityczne

    Strasseryzm to autorytarna (lecz popierająca decentralizację), socjalistyczna, antysemicka i nacjonalistyczna ideologia polityczna. Popiera silne prawa pracownicze i jest przeciwny kapitalizmowi (szczególnie bankom), które uważa za żydowskie, podobnie jak internacjonalizm. Przeciwnie do nazistowskiego ludobójstwa, strasseryzm uznaje prawo narodów do samostanowienia. Strasseryzm skupia się na Żydach bardziej z powodów ekonomicznych niż czysto narodowościowych.

    Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.
    Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.