×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 75 artykułów na Ideologie Polityczne. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!  Ideologie Polityczne

  Socjaldemokracja - umiarkowanie lewicowa ideologia polityczna. Zakłada istnienie opiekuńczego państwa, które wyrównywało by nierówności w społeczeństwie kapitalistycznym za pomocą publicznej opieki społecznej, zachęcania do unionizacji, oraz regulacji w gospodarce.

  "Przykłady"

  Skandynawia

  Australia

  Wielka Brytania po Wojnie, przed Thatcher

  Francja

  "Ludzie"

  Barrack Obama

  Magdalena Anderson

  Tony Blair

  Gordon Brown

  Leszek Miller

  Włodzimierz Cimoszewicz

  Aleksander Kwaśniewski

  Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.
  Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.