Anonimowy użytkownik
×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 75 artykułów na Ideologie Polityczne. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!    Ideologie Polityczne
    This wiki has been automatically closed because there have been no edits or log actions made within the last 60 days. If you are a user (who is not the bureaucrat) that wishes for this wiki to be reopened, please request that at Requests for reopening wikis. If this wiki is not reopened within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki, you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "Closed" box to reopen it.

    Ezoteryczny faszyzm, ezoteryczny nazizm - skrajnie prawicowa, pogańska, reakcjonistyczna ideologia. Łączy nazizm z wierzeniami spirytualistycznymi, np że Hitler jest posłańcem bóstwa do oczyszczenia ziemi a rasa aryjska ma mistyczne korzenie lub pochodzi od kosmitów. Nienawidzi religii abrahamowych (judaizm, chrześcijaństwo, islam) bardziej niż inne ideologie faszystowskie i nazistowskie.

    Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.
    Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.