×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 75 artykułów na Ideologie Polityczne. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!    Ideologie Polityczne

    Eurazjanizm zapisywany też jako eurazjatyzm albo czwarta teoria polityczna - ideologia Aleksandra Dugina chcąca wyjść poza liberalizm, komunizm oraz faszyzm. Twierdzi, że liberalizm niszczy świat i politykę i trzeba z nim walczyć poprzez czwartą teorię czerpiącą z faszyzmu oraz komunizmu lecz odrzucającą ortodoksyjne elementy obu z nich. Eurazjanizm odrzuca liberalny indywidualizm, faszystowski nacjonalizm oraz komunistyczną klasę, przyjmując "Dasein" - koncepcję ludzkiej egzystencji. Eurazjanizm opozycjonuje atlantyzm i zachód, popierając wschód. Popiera powrót do tradycji w opozycji do współczesnego neoliberalizmu.

    Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.
    Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.