Anonimowy użytkownik
×
Utwórz nowy artykuł
Wpisz tutaj tytuł strony:
Obecnie mamy 75 artykułów na Ideologie Polityczne. Wpisz nazwę artykułu powyżej, lub utwórz jeden z artykułów wymienionych tutaj!  Ideologie Polityczne
  This wiki has been automatically closed because there have been no edits or log actions made within the last 60 days. If you are a user (who is not the bureaucrat) that wishes for this wiki to be reopened, please request that at Requests for reopening wikis. If this wiki is not reopened within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki, you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "Closed" box to reopen it.

  Egoizm to filozofia stawiająca jednostkę/ego ponad konstrukty społeczne takie jak państwo, prawo, moralność czy samo społeczeństwo, nazywając je widmami (ang. spook). Zwolennicy ideologii twierdzą, że egoista może robić co chce, nieograniczony przez prawo czy normy moralne. Poza tym, egoizm uważa, że własnością jest tylko to, co potrafisz samemu obronić. Należy wspomnieć iż Max Stirner nie określał się jako anarchista, jedynie jego filozofia wywarła wpływ na ruchy anarchistyczne.


  "I cóż to ma być moją sprawą! W pierwszym rzędzie słuszna sprawa, zaraz potem sprawa Boga, sprawa Ludzkości, Prawdy, Wolności, Humanizmu, Sprawiedliwości; dalej sprawa Mojego narodu, Mojego księcia, Mojej ojczyzny; a w końcu nawet sprawa Ducha i tysiąc innych spraw. Tylko Moja sprawa nie ma nigdy być Moją sprawą. „Fe, co za egoista, który myśli tylko o sobie”!" - Max Stirner

  Linki zewnętrzne

  Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.
  Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.